Strzałka

30 lat Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku

12 kwietnia – 3 maja 2021

WYSTAWA PEDAGOGÓW

Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku ma już trzydziestoletnią historię - wpisało się w edukacyjny i kulturalny pejzaż miasta.
Z okazji jubileuszu Szkoła we współpracy z włocławską Galerią Sztuki Współczesnej przygotowała wystawę twórczości pedagogów:
związanych z Liceum w przeszłości i wykładowców obecnych, w tym także absolwentów placówki. Wybór prac do wystawy był decyzją autorów.
Wartością pokazu jest odmienność i różnorodność: autorów i doświadczeń artystycznych, dziedzin twórczości, tematów, formatów,
sposobów ekspresji, refleksji.

W wystawie zatytułowanej krótko
30 lat bierze udział dwadzieścioro artystów:
Magdalena Bezat, Jerzy Jabczyński, Dariusz Kaca, Magdalena Kaczmarek, Włodzimierz Kaniewski, Elżbieta Kędzia, Anna Krzemińska,
Karolina Mioduszewska, Barbara Pakulska, Tomasz Pietrzyk, Zbigniew Purczyński, Małgorzata Siwek, Piotr Stachlewski, Magdalena Szadkowska,
Anna Telinga, Jarosław Umiński, Bogdan Wajberg, Maciej Wierzbicki, Anna Woźniak, Adam Zapora.Magdalena Bezat – mgr sztuki, urodzona w 1979 roku w Łodzi. W rodzinnym mieście ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, a następnie uzyskała dyplom na Wydziale Tkaniny i Ubioru w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego. W 2014 roku rozpoczęła studia doktoranckie w rodzimej uczelni. Brała udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych w Nieszawie, Włocławku, Łodzi, a także w Danii i USA. W 2009 roku została laureatką nagrody Fabryki Dywanów „Kowary”, a w 2017 roku otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Włocławek w dziedzinie kultury. Zajmuje się malarstwem i tkaniną artystyczną. Od 2008 roku jest nauczycielem przedmiotu tkanina artystyczna w Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku.Jerzy Jabczyński – mgr sztuki, urodzony w 1979 roku we Włocławku, gdzie również ukończył Prywatne Liceum Plastyczne. Jest absolwentem Wydziału Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. W 2002 roku otrzymał Grand Prix w 11 Międzynarodowym Przeglądzie Form Złotniczych – nagroda Ministra Kultury, a w 2008 roku był wyróżniony w I Triennale Malarstwa ANIMALIS w Chorzowie. Jego prace znajdują się w zbiorach: Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Galerii Sztuki w Legnicy, Galerii YES w Poznaniu, Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku oraz Centrum Kultury BROWAR B we Włocławku. Obecnie jest pracownikiem Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku. Zajmuje się działaniami ilustracyjnymi w formie malarskiej i rzeźbiarskiej. Brał udział w 6 wystawach indywidualnych i w ponad 60 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. W latach 2006-2013 był nauczycielem przedmiotów: tkanina artystyczna, podstawy projektowania i rzeźba w Prywatnej Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych we Włocławku.Dariusz Kaca – prof. zw., urodzony w 1960 roku w Kutnie. Kierownik Pracowni Technik Drzeworytniczych i Książki Artystycznej na Wydziale Sztuki w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Zajmuje się grafiką, książką artystyczną, rysunkiem i malarstwem. W 2007 roku prowadził Międzynarodowy Kurs Grafiki Artystycznej, KAUS w Urbino we Włoszech. Jako profesor wizytujący w ramach Programu Erasmus gościł w ESAD w Caldas da Raincha w Portugalii, Universitatea De Arta Design Din w Cluj-Napoca w Rumunii oraz University of Castilla-La Mancha w Cuence – Hiszpania. Uczestniczył w warsztatach drzeworytu japońskiego – „Workshop Program for Japanese Woodblock Printmaking” w Nagasawie, Japonia – 2004. Pobyt rezydencjalny w ramach odbioru nagrody przyznanej na 5th Festival Printmaking w Evora, Portugalia – 2011. Swoje prace prezentował na 39 wystawach indywidualnych i ponad 330 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. W latach 1998-2009 był nauczycielem przedmiotów: podstawy projektowania oraz rysunek i malarstwo w Prywatnej Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych we Włocławku.Magdalena Kaczmarek – mgr sztuki, urodzona w 1978 r. we Włocławku. Absolwentka Prywatnego Liceum Plastycznego we Włocławku. Studia na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom w 2004 r. z wyróżnieniem w Pracowni Technik Drzeworytniczych prof. Andrzeja Bartczaka. W 2004 r. laureatka Konkursu im. Wł. Strzemińskiego dla studentów ASP w Łodzi. W 2009 r. otrzymała wyróżnienie na Triennale Plastyki Włocławskiej. Zajmuje się grafiką artystyczną, linorytem, a także rysunkiem i malarstwem. Uczestniczka wielu wystaw zbiorowych i trzech indywidualnych. W latach 2005-2019 była nauczycielem przedmiotów: rysunek i malarstwo oraz fotografia i film w Prywatnej Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych.Włodzimierz Kaniewski – mgr sztuki, urodzony w 1954 r. we Włocławku. Absolwent Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku (obecnie ASP). Mimo podejmowania się obowiązków w wielu zawodach, zawsze powracał do umiłowanej architektury wnętrz, projektując: wnętrza mieszkań, domów, rezydencji, obiektów sakralnych i zabytkowych oraz wnętrza użyteczności publicznej, a w szczególności służby zdrowia. Uczestniczył w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. W latach 1993–2003 nauczyciel przedmiotów: rysunek techniczny i liternictwo w Prywatnym Liceum Plastycznym.Elżbieta Kędzia – prof. dr hab., urodzona w 1952 roku w Łodzi. Absolwentka Wydziału Wzornictwa Przemysłowego w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi (obecnie ASP). Związana z macierzystą uczelnią jako pracownik dydaktyczny. W latach 2005-2012 Dziekan Wydziału Tkaniny i Ubioru. Od 2014 roku profesor w Instytucie Architektury Tekstyliów – Politechniki Łódzkiej. Juror i komisarz Wystaw i Międzynarodowych Sympozjów Tkaniny. Dwukrotny udział w Międzynarodowym Triennale Tkaniny w Łodzi i w większości Ogólnopolskich Wystaw Tkaniny i Miniatury Tkackiej oraz 30 wystaw indywidualnych i 100 wystawach zbiorowych. Zajmuje się projektowaniem tkaniny artystycznej i tkanin żakardowych. W latach 1992-2005 nauczyciel przedmiotów: tkanina artystyczna, technologia i rysunek zawodowy w Prywatnym Liceum Sztuk Plastycznych.Anna Krzemińska – dr sztuki, urodzona w 1989 roku w Płocku. Studia licencjackie i magisterskie ukończyła na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a studia doktoranckie na Wydziale Malarstwa tej uczelni, uzyskując stopień doktora w 2019 roku. W tym samym roku (2019) uczestniczyła w trzymiesięcznej rezydencji artystycznej Karnataka Chitrakala Parishath College of Fine Arts In Bangalore w Indiach.Wcześniej, w 2010 roku brała udział w zajęciach „Cours de Civilisation Française de la Sorbonne” na paryskiej Sorbonie. Organizuje w kraju i zagranicą wystawy w ramach autorskiego programu wymiany pomiędzy jednostkami akademickimi oraz zagranicznych wyjazdów naukowych i wystaw pracowników ASP w Warszawie. Uczestniczyła w około 50 wystawach krajowych i zagranicznych (Tajlandia, Indonezja, Malezja, Indie i Chiny). Od 2020 roku jest nauczycielem przedmiotów: rysunek i malarstwo, projektowanie multimedialne, fotografia i film w Liceum Sztuk Plastycznych.Karolina Mioduszewska – mgr sztuki, urodzona w 1978 r. w Lipnie. Ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku, a następnie studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi na Wydziale Tkaniny i Ubioru w Pracowni Dywanu i Gobelinu prof. Jolanty Rudzkiej-Habisiak. Od 2018 r. prowadzi pracownię wycinanki współczesnej „Studio MIO” w Gdańsku. Zajmuje się również tkaniną unikatową. Brała udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych. W latach 2003–2007 była nauczycielem przedmiotu tkanina artystyczna w Prywatnej Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych we Włocławku.Barbara Pakulska – ukończyła Technikum Tkactwa Artystycznego im. H. Modrzejewskiej w Zakopanem. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków "Polska Sztuka Użytkowa" w Łodzi. Uprawia tkaninę tradycyjną, eksperymentuje w zakresie niekonwencjonalnych surowców i własnych technik. Od wielu lat jako instruktor prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Brała udział w wielu wystawach w kraju i za granicą. Jest laureatką nagród: 2000 rok – III Triennale Plastyki Włocławskiej – II nagroda, 2005 rok – Ogólnopolskie Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej, Gdańsk 2005 – wyróżnienie, 2006 rok – V Triennale Plastyki Włocławskiej – III nagroda, 2012 rok – VII Triennale Plastyki Włocławskiej – wyróżnienie. W latach 1992–2000, prowadziła zajęcia z przedmiotu – tkanina artystyczna w Prywatnym Liceum Plastycznym.Tomasz Pietrzyk – dr sztuki urodzony w 1978 roku w Toruniu. Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z wyróżnieniem z malarstwa i malarstwa w architekturze uzyskał 2005 roku. W 2013 roku otrzymał tytuł doktora w dziedzinie sztuk plastycznych. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Toruńskiwego. Uprawia malarstwo, do którego jako podobrazia wykorzystuje blachę. Aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym biorąc udział w wystawach, konkursach i przeglądach w kraju i zagranicą. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Jego prace znajdują się w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu oraz w zbiorach prywatnych. W latach 2018-2019 nauczyciel podstaw projektowania oraz projektowania multimedialnego w Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku. Zajmuje się także projektowaniem graficznym, pracami projektowo–aranżacyjnymi, głównie w obszarze ekspozycji muzealnych. Mieszka i pracuje w Toruniu.Zbigniew Purczyński – prof. zw., urodzony w 1955 roku. Absolwent Wydziału Grafiki i Malarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Po ukończeniu studiów asystent tego wydziału. W latach 1993-1995 Prodziekan, a następnie Dziekan Wydziału Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi. W latach 2005–2012 Prorektor tej uczelni. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany za swoje osiągnięcia artystyczne. Na jego bogaty dorobek twórczy składa się wiele wystaw w kraju i za granicą. Związany z Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku w latach 1994–2005 jako nauczyciel rysunku i malarstwa.Małgorzata Siwek – prof. zw. Wykładowca z 30-letnim doświadczeniem w nauczaniu w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Łódzkim oraz PWSFTviT w Łodzi. Twórczość w zakresie tkaniny unikatowej, żakardowej, nicielnicowej i przemysłowej, instalacji oraz rzeźby. Specjalista w zakresie twórczego myślenia i metody design thinking. Udział w ponad 200 wystawach polskich i zagranicznych. Laureatka wielu nagród i wyróżnień. Trzykrotna stypendystka Ministra Kultury i Sztuki oraz Fundacji Kultury Polskiej. Laureatka prestiżowego odznaczenia „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” za wybitne zasługi na polu kultury polski. Pomysłodawczyni szkolnego biennale miniatur- obecnie rangi międzynarodowej. Związana ze szkołą w latach 1992-1993 jako nauczyciel przedmiotu tkanina artystyczna.Piotr Stachlewski – prof. zw., urodzony w 1964 roku w Łodzi. Ukończył studia na Wydziale Grafiki PWSSP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi (obecnie ASP). Od 1987 roku jest pracownikiem tej uczelni. Przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej. W latach 2008–2012 był Kierownikiem Katedry Malarstwa, Rysunku i Rzeźby na Wydziale Grafiki i Malarstwa. Obecnie kieruje Pracownią Malarstwa i Działań Interdyscyplinarnych. Tworzy w zakresie malarstwa, grafiki i ceramiki.Brał udział w ponad 170 wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i zagranicą. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Ze szkołą związany w latach 1995–2010 jako nauczyciel rysunku i malarstwa.Magdalena Szadkowska – dr sztuki urodzona w 1978 roku w Zgierzu. Jest absolwentką Wydziału Tkaniny i Ubioru w Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi oraz Muzealniczych Kuratorskich Studiów Podyplomowych z zakresu sztuki współczesnej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ( 2011 r.). Jej twórczość była prezentowana w 30 wystawach zbiorowych w Polsce i na świecie, między innymi: w Belgii, Włoszech, Chinach, Niemczech, Rosji oraz 5 indywidualnych w Polsce. W tym roku jej projekt został wybrany w Międzynarodowym Festiwalu Rzeźby w Chengdu „2019 Chengdu Sister Cities Creation and Exhibition” i jest w trakcie realizacji w przestrzeni miejskiej parku Tianfu Greenway w Chengdu w Chinach. Zdobyła nagrody w 4 konkursach międzynarodowych, między innymi: 25 Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej w Legnicy, 3 Międzynarodowy Konkurs o Bursztynową Nagrodę dla Krajów Regionu Bałtyckiego w Ribinitz-Damgarten, V Międzynarodowe Biennale Twórczości w Bursztynie „AŁATYR 2013” w Kaliningradzie. Od 2020 roku jest nauczycielem przedmiotu – projektowanie ubioru w Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku.Alina Telinga – mgr sztuki, urodzona w 1975 r. w Katowicach. W Gliwicach ukończyła Liceum Ogólnokształcące, a następnie uzyskała dyplom z malarstwa w Instytucie Sztuk Plastycznych Uniwersytetu Śląskiego filia w Cieszynie. Prowadziła zajęcia plastyczne w szkołach gimnazjalnych, kursy grafiki komputerowej oraz kursy z fotografii artystycznej. Zajmuje się również malarstwem i rysunkiem. Od 2019 roku jest nauczycielem przedmiotu rysunek i malarstwo w Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku.Jarosław Umiński – mgr inż. arch., urodzony w 1985 roku w Lublinie. Ukończył Prywatne Liceum Plastyczne we Włocławku. Jest absolwentem Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Poznańskiej oraz Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. W latach 2012–2016 odbył studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Twórczość w zakresie grafiki, rysunku, malarstwa i architektury. Brał udział w wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Od 2014 r. nauczyciel przedmiotów: rysunek i malarstwo oraz aranżacja wnętrz w Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku.Bogdan Wajberg – dr sztuki, urodzony w 1955 roku w Łodzi. Odbył studia na Wydziale Grafiki i Malarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (obecnie ASP). Od 1982 roku pracował w macierzystej uczelni – najpierw jako asystent w Pracowni Rzeźby na Wydziale Tkaniny i Ubioru, a następnie na Wydziale Edukacji Wizualnej. Brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych oraz plenerach rzeźbiarskich w kraju i za granicą. Był autorem i koordynatorem krajowych i międzynarodowych warsztatów oraz sympozjów rzeźbiarskich. Miłośnik natury i wolności. W latach 1992-2004 pracował jako nauczyciel przedmiotu rzeźba w Prywatnym Liceum Plastycznym.Maciej Wierzbicki – dr sztuki, urodzony w 1978 roku w Ostródzie. Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z rzeźby w pracowni prof. Józefa Szczypki obronił z wyróżnieniem w 2004 roku. W 2013 roku uzyskał stopień doktora sztuk plastycznych. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Architektury Wnętrz i Rzeźby Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Współzałożyciel i członek Stowarzyszenia Artystycznego OTWARTE. W działalności twórczej skupia się przede wszystkim wokół rzeźby. Swoje prace prezentował na wystawach zbiorowych i indywidualnych, zarówno w kraju: Toruniu, Bydgoszczy, Poznaniu, Szczecinie, jak i za granicą, między innymi w Niemczech, Bułgarii, USA, Japonii. Od 2013 jest nauczycielem przedmiotu rzeźba w Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku.Anna Woźniak – mgr sztuki, urodzona w 1991 roku w Koninie, gdzie również ukończyła III Liceum Ogólnokształcące im. K. C. Norwida. W Instytucie Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej otrzymała licencjat, a tytuł magistra na Wydziale Grafiki i Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. W latach 2012-2013 miała możliwość zapoznania się z kształceniem na uczelni artystycznej w Granadzie, a w latach 2017-2018 w Atenach. W 2019 roku wzięła udział w wystawie najlepszych dyplomów Łódzkiego ASP PrimeTime2019. Otrzymała wyróżnienie w Interdyscyplinarnym Festiwalu Sztuki art-NOBLE Plastyka 2019. Artystka zajmuje się malarstwem i fotografią. Od 2019 roku jest nauczycielem przedmiotów rysunku i malarstwa oraz podstaw projektowania.Adam Zapora – mgr historii sztuki, urodzony w 1979 r. we Włocławku. Absolwent Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku, Katedry Historii Sztuki i Kultury na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Muzeologii na Wydziale Etnografii i Etnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Historyk sztuki, krytyk, malarz, muzealnik, rysownik, grafik i ikonopis. Autor licznych wystaw muzealnych i publikacji z zakresu sztuki. Kustosz w Dziale Sztuki Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków Oddziału Toruńskiego. Prezentował swoje prace na 53 wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. W latach 2006-2008 nauczyciel historii sztuki, historii i fotografii w Prywatnej Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych we Włocławku.


Katalog do wystawy do pobrania TUTAJ

Pozostałe

Galeria jest instytucją kultury finansowaną przez Urząd Miasta Włocławka

H O N O R U J E M Y
aidia multimedia agencja interaktywna
Galeria Sztuki Współczesnej na facebook
© 2022 Galeria Sztuki Współczesnej

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, informujemy, że nasza strona internetowa używa plików cookie, tzw. ciasteczek. Przeczytaj więcej.