Strzałka

SZTUKA PILSKA W CZTERNASTU ODSŁONACH

8 września - 1 października 2017

Wernisaż wystawy pt. SZTUKA PILSKA W CZTERNASTU ODSŁONACH - malarstwo, rysunek, fotografia

Na wystawie w Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku prezentujemy prace czternastu wybranych twórców starszego i średniego pokolenia związanych
z pilskim środowiskiem plastycznym. Zaproszeni artyści sami dokonali wyboru prac, które są dla ich twórczości najbardziej reprezentatywne.
Jest to propozycja, która nie ma nadrzędnego klucza, czy też przyjętej hasłowo formuły, do której musieliby się dostosować uczestnicy, jest to tylko i wyłącznie pokaz twórczości kilkunastu indywidualności, które wyróżniają się swą postawą twórczą, aktywnością i życiową pasją. To artyści szczególni, dojrzali, mówiący własnym językiem plastycznym, posługujący się klarowną formą obrazowania, którzy nie poddają się modom, nie gonią za nowinkami, czy trendami obecnymi w sztuce współczesnej. Styl ich prac jest dzięki temu rozpoznawalny i wnoszący wartości tak estetyczne, jak duchowe, których oczekujemy od sztuki wysokiej, albowiem galeria sztuki nie jest już tylko miejscem podziwiania kunsztu artysty, ale terenem prowokującym refleksje nad kondycją człowieka w obecnym wielokulturowym świecie. Twórcy zajmują się różnymi dziedzinami sztuki: malarstwem, rysunkiem, grafiką i fotografią, co obrazuje wielość kreacji w pilskim środowisku.

Będąc absolwentami renomowanych szkół i uczelni artystycznych wzbogacają oni kulturę plastyczną naszego regionu, ale nie tylko. Artyści, o których mowa uczestniczą w wielu konkursach i wystawach, których prestiż nie ulega wątpliwości, a prace ich są zauważane i doceniane na wystawach ogólnopolskich
i międzynarodowych. Są dzięki temu krzewicielami wartości humanistycznych, budujących kulturowe społeczności. Prace każdego z prezentowanych artystów to światy osobne pod każdym względem. Twórcy dostosowują środki wyrazu do indywidualnych zamierzeń. Precyzyjny warsztat ułatwia budowanie własnej, niepowtarzalnej, artystycznej prawdy, śladu własnej duchowej bytności w tym, a nie innym czasie i miejscu. Różne dziedziny, stosowane techniki, różne rozwiązania, różne napięcia emocjonalne, różne duchowe i intelektualne odniesienia do sztuki i rzeczywistości powodują, że na jednej wystawie znajdujemy kilka sposobów malarskiego obrazowania, a obok nich prace czysto fotograficzne, rysunkowe, graficzne. Siłą tej wystawy jest różnorodność.
To ona sprawia, że nagle znajdujemy się w wielu światach.

Myślę, że przekaz artystyczny z jakim pilscy twórcy występują we włocławskiej galerii będzie dla sympatyków sztuki ważnym estetycznie i duchowo przeżyciem. Natomiast nasi miłośnicy sztuki z ciekawością oczekiwać będą prezentacji twórców włocławskich. Wymiana doświadczeń, wymiana kulturalna zawsze wnosi wartości ponadczasowe tak dla twórców, jak i odbiorców sztuki, umożliwia konfrontacje między regionami i poznawanie nowych, nieznanych nam wcześniej postaw twórczych. To nas ubogaca duchowo i pozwala na wyjście z kręgu twórczości, którą (jak się może wydawać) już znamy.Powoduje nami aktywna ciekawość, jako kolejny stopień wtajemniczenia w bezpośrednim kontakcie ze sztuką.

Tadeusz Ogrodnik
Dyrektor BWA w Pile

 

W wystawie biorą udział:

Janusz Argasiński, Alfred Aszkiełowicz, Wojciech Beszterda, Ewa Gosiewska-Borowiecka, Zofia Kawalec-Łuszczewska, Edward Kreft, Anna Lejba,
Tadeusz Ogrodnik, Barbara Pierzgalska-Grams, Ewa Podolak, Stanisław Pręgowski, Andrzej Tomaszewski, Elżbieta Wasyłyk, Renata Wojnarowicz.

Pozostałe

Galeria jest instytucją kultury finansowaną przez Urząd Miasta Włocławka

H O N O R U J E M Y
aidia multimedia agencja interaktywna
Galeria Sztuki Współczesnej na facebook
© 2018 Galeria Sztuki Współczesnej

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, informujemy, że nasza strona internetowa używa plików cookie, tzw. ciasteczek. Przeczytaj więcej.